!! Pozor stránky jsou ve výstavbě !!

Zateplení a revitalizace

Navrhneme a vytvoříme pro vás optimální řešení v poměru cena ku kvalitě a návratnost investice k prováděným opatřením.

Zjistíme pro vás možnosti získání dotací. Vypracujeme projektovou dokumentaci, vyřídíme stavební povolení, pomůžeme vám uspořádat výběrové řízení, vyhodnotíme nejlepšího dodavatele, budeme provádět technický dozor investora, dílo přebereme a vyřídíme za vás kolaudaci.

Nejdůležitější je nic neponechat náhodě, proto je důležité rozdělit akci do několika procesů a předložit vám celý balíček služeb.

Příprava

Štěstí, bezproblémový průběh celé akce bez dalších finančních nákladů, přeje připraveným.  Proto tento proces je jedním z nejdůležitější z celé fáze výstavby.

Zajistíme vám celou přípravu profesionálně a odborně „na klíč“:

  

 • Nezávislé poradenství zdarma
 • Zhodnocení stávajícího stavu objektu
 • Organizace schůze společenství vlastníků
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Zpracování výkazu výměr
 • Kompletace projektové dokumentace s vazbou na dotační tituly
 • Zajišťování a vyřízení stavebního povolení
 • Vyřízení případných dotací
 • Organizace výběrového řízení
 • Vyhodnocení výběrového řízení
 • Právní posouzení smluv s dodavateli

Kontrola stavby

Kontrolu stavby nutné provádět v duchu důvěřuj, ale důkladně každý proces prověřuj.

Nelíbí se vám vybledlé, špinavé fasády již po několika letech od realizace? Máte obavy o kvalitu prováděných prací, dodržení rozpočtu, termínu dokončení a dodržování BOZP na stavbě?

Nabízíme:

   

 • Provádění technického dozorování stavby
 • Zajištění koordinátora BOZP, zpracování plánu BOZP
 • Nezávislé poradenství průběhu výstavby
 • Posouzení používaných materiálů
 • Posouzení výhodnějších alternativ řešení

Dokončení

Revitalizace je těsně před dokončením.

Teď je nutné prověřit, zda dílo odpovídá požadované kvalitě, ceně, nevykazuje žádné vady a nedodělky. Převzít kompletní dokumentaci stávajícího stavu s vyznačenými změnami před dokončením. Zkompletovat složku dokumentace pro kolaudační řízení a vyřídit kolaudaci.

Činnosti vyřídíme za vás:

   

 • Pomoc při přebírání zhotoveného díla
 • Kompletace předávací dokumentace
 • Vyřízení kolaudace