!! Pozor stránky jsou ve výstavbě !!

Výstavba a rekonstrukce

Jsme tady proto, abychom vám pomohli.

Vůbec nemusíte mít obavy, že naše služby budou pro vás finančně náročné. Dokážeme vám ve vašem záměru nalézt úspory v takové výši, že v konečném důsledku dodržíme naše motto:

Poskytujeme služby, které ušetří čas i finance…

Také většinu realizačních prací u zakázek malého rozsahu realizujeme vlastními pracovníky.

Příprava

Jste už ve fázi, kdy padlo rozhodnutí, že zrealizujete svůj investiční záměr?

Ač se to nezdá, příprava záměru stavby či rekonstrukce je jeden z nejdůležitějších, ne-li  nejdůležitější proces stavby. Pokud se provede důkladná příprava stavby, odpadají mnohé problémy při realizaci a dokončování stavby. Správná příprava před zahájením vám ušetří mnoho finančních nákladů, času, starostí a nespokojeností s finálním výsledkem.

Proto je vždy nutné navrhovat svůj záměr od konce. Nejdříve si stanovit požadavky, jak má finální dílo vypadat, tzn. umístění nábytku, zařizovacích předmětů, průchod komunikačními prostory atd. Po té je možné začít navrhovat podobu záměru, protože nejhorší variantou je, když krásný líbivý dům postavíme na nevhodném pozemku s vnitřním uspořádáním nevyhovujícím pro majitele.

Dokážeme Vám poradit a zajistit:

   

 • Nezávislé poradenství zdarma
 • Poradenství při výběru pozemku
 • Poradenství při projektování domu nebo rekonstrukci
 • Zhodnocení stávajícího stavu objektu
 • Zhodnocení navržených materiálů
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Zpracování výkazu výměr
 • Zajišťování a vyřízení stavebního povolení
 • Vyřízení případných dotací
 • Organizace výběrového řízení
 • Právní posouzení smluv s dodavateli

Realizace

Realizace vytouženého stavebního záměru patří k nejočekávanějším a nejvíce viditelným procesům.

Hledáte kvalitního, finančně zajímavého a silného partnera pro realizaci?

Vybereme spolu s vámi toho nejvhodnějšího realizátora pro vás, případně nabídneme vám naše služby.

Tým našich spolupracovníků se opírá o mnohaleté zkušenosti v oboru pozemního stavitelství, respektive výstavby převážně rodinných domů a menších stavebních objektů.

Dokážeme vám doložit desítky úspěšně provedených domů s kontakty na referenční osoby, abyste se sami přesvědčili o naší kvalitě.

Provádíme:

   

 • Kompletní zajištění výstavby
 • Řízení stavby

Kontrola stavby

Důvěřuj, ale prověřuj!

Potřebujete vlastního spojence dostatečně odborně a prakticky zdatného ve stavebnictví, který by s vámi kontroloval a přebíral práci od realizační firmy?

Praxe při realizaci stavby je taková, že každý pracovník si snaží ulehčit práci, někdy dokonce na úkor kvality. Pokud se investor nepohybuje ve stavebnictví, často tyto drobné odchylky od kvality a jakosti díla není schopen zaznamenat. Dalšími rizikovými aspekty jsou dodržení ceny, termínu dokončení díla a zásad bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP).

Nechte vaše starosti na nás:

    

 • Provádění technického dozorování stavby
 • Zajištění koordinátora BOZP, zpracování plánu BOZP
 • Nezávislé poradenství průběhu výstavby
 • Posouzení používaných materiálů
 • Nalezení vhodnějších alternativních postupů, metod a materiálů

Dokončení

Dílo je dokončeno a teď potřebujete zjistit, zda přebírající části odpovídají požadované ceně, kvalitě a nejsou na zhotoveném díle vady a nedodělky?

Je složka předávající dokumentace, technických, záručních listů, dokumentace skutečného stavu kompletní?

Máte kompletní dokumentaci pro kolaudační řízení?

Postaráme se o „papírovou válku“ s realizátory a úřady za vás:

   

 • Pomoc při přebírání zhotoveného díla
 • Kompletace předávací dokumentace
 • Vyřízení kolaudace