!! Pozor stránky jsou ve výstavbě !!

Financování

Finanční poradenství nabízíme v oblasti investic ve stavebnictví. Spolupracujeme s celou řadou finančních poradců a finančních institucí.

Financování revitalizací a výstavby nových objektů také zajišťujeme za využití současných dotačních titulů, jako jsou: dotace administrované SFRB (např. PANEL 2013 +), SFŽP (např. Nová zelená úsporám), MMR (např. IPRM).

Umíme si poradit i s dotačními tituly EU a zajistit vypracování žádosti a poskytnutí dotačního managementu.

Poskytujeme:

   

  • Nezávislé konzultace
  • Výběr vhodného finančního produktu
  • Analýza dosažitelnosti dotace
  • Vypracování žádosti o dotaci
  • Dotační management
  • Zpracování podkladů pro žádost o vyplacení a závěrečné zprávy